Επιστροφή στην Μπογκοτά φόρουμ

work in Ireland

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μπογκοτά

Hello!!! I´m María and I would like to know if I could work in Ireland like mechanical engineer from Colombia in that country? Should I study any course in Ireland to can work in this country like engineer?

Thanks!!!

Δημοσίευση νέας απάντησης