Επιστροφή στην Κόστα Ρίκα φόρουμ

Waiting from Migración, can I freely enter and leave Costa Rica during this time

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κόστα Ρίκα

All application documents have been submitted at Migranión and the Expediente number has been obtained. I would like to ask everyone, during the period of obtaining the official approval notice from the Immigration Bureau, of course this is a long process. Can I leave Costa Rica during this waiting period and then return to Costa Rica later? Oh, the important thing is that my current entry 90 days has expired. Is this feasible? Thank you very much.

Δημοσίευση νέας απάντησης