Επιστροφή στην Κύπρος φόρουμ

Jobs

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κύπρος

I am looking for a career move on. I have an excellent experience in hotel industry finance & front office.
Can you anyone help me regarding this? Basically, I am looking to move on in any western country for the career.

Δημοσίευση νέας απάντησης