Επιστροφή στην Φαμαγκούστα φόρουμ

doorman / close protection

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Φαμαγκούστα

I fly into cyprus sunday the 14 april , my partner is already there i am an ex head doorman and have worked at alot of the top clubs in london , i have also done alot of close proctection bodyguard work , i am looking for work in any area and wondered if anyone has any ideas , my partner is looking this week for me , i also am fully qualified electrician from domestics to commercial and air conditioning installs , any help would really help

thanks

Paul

Δημοσίευση νέας απάντησης