Επιστροφή στην Λάρνακα φόρουμ

English speaking Accountant and Solicitor in Larnaca?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λάρνακα

Hi

I was wondering if anyone can help, me and my Family are setting up a business in Larnaca in February, we are really struggling finding English speaking Accountant and Solicitor, it would be amazing if we could find a reccomendation as all we have found so far are consultants, thank you in advance, and for taking the time to read my post :)

Δημοσίευση νέας απάντησης