Επιστροφή στην Λάρνακα φόρουμ

Managing Holiday Homes

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λάρνακα

I currently look after 5 holiday homes in the Larnaca area I am looking to add a few more properties to my profile. Wether you are waiting to sell your property or live out of the country I can help you to profit from your home. If anyone would like more information about these services please get in touch. I offer services such as Keyholding,Meet and greets,cleaning,advertising,garden maintinence. Refrences are avaliable on your request.

Δημοσίευση νέας απάντησης