Επιστροφή στην Λάρνακα φόρουμ

moving boxes/ car transport

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λάρνακα

Hi, could anybody tell me where i can buy moving boxes in Larnaca? Also I want to now what it cost to have a car transport from larnaca to Holland.

Hope to hear from you soon.

Δημοσίευση νέας απάντησης