Επιστροφή στην Λάρνακα φόρουμ

moving to Larnaca

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λάρνακα

This summer me and my 2 little boys are moving to Larnaca, we are looking for a nice place at the beach not far from the American Academy , Can somebody advise me what are nice places to live with children :)

Δημοσίευση νέας απάντησης