Επιστροφή στην Πάφος φόρουμ

Looking for work

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Πάφος

Hi,

I’m 23 and I’m looking for a job in Paphos and it’s surrounding. It’s been a little hard finding one since I don’t speak Greek. I live in Tsada and hold a BA degree in English and speak fluent French. If anyone is looking to hire, please feel free to contact me for further information.

Δημοσίευση νέας απάντησης