Επιστροφή στην Πάφος φόρουμ

Moving to Cyprus

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Πάφος

Hi everyone. I'm Slovakian girl living in United Kingdom. I choose to leave England 5th june and as I'm going to Cyprus-Paphos I would like to ask you all, about jobs there.
If you work in hotels or anywhere, please write me message if there are any free positions like cleaner or receptionist or waitress.
The best would be someone, who can help me find accomodation.
Thanks a lot ;)

Δημοσίευση νέας απάντησης