Επιστροφή στην Δανία φόρουμ

Woodcarvings exporter in Copenhagen

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Δανία

Hi,
I am Sarfaraz Hasan nicknamed Saf an exporter of hand carved architectural woodcarvings which are used for decorating furniture and other woodworks in the homes.
I will be in Copenhagen, Denmark during 21st August 2019 to 24th August 2019.
If you wish we can get acquainted and initiate a cordial friendship which may be lead us to a nice future meetings and visiting each other in our homelands. We can discuss some mutually beneficial business too. My business is very fast moving in Europe and very prospering.
Thanks n regards
Saf

Δημοσίευση νέας απάντησης