Επιστροφή στην Δανία φόρουμ

tattoo shop

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Δανία

Hello everybody...... I am new in this site and I will be new in Denmark also in a few months!!! I am trying to find out what I need to open a new tattoo studio in Copenhagen but so far I found nothing!!!! does anyone know something about opening a new business in Denmark or where to ask in order to find out???? please advise if possible..... thank you all in advance :-)

Δημοσίευση νέας απάντησης