Επιστροφή στην Δανία φόρουμ

Αναζητηση Εργασιασ Στην Δανια

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Δανία

ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΖΗΤΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ

GREEK SWEETER WITH A CHILD SEARCHING ANY WORK IN DENMARK THAT WE DO NOT KNOW THE LANGUAGE
GRÆKISK SØDER MED EN BØRN SØGER ENHVER ARBEJD I DANMARK, AT VI IKKE LÆDER SPROGET

Δημοσίευση νέας απάντησης