Επιστροφή στην Αίγυπτος φόρουμ

Security Perception at Sharm-el-Sheikh Airport

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αίγυπτος

Hi guys,

I am currently conducting research for my final year Tourism dissertation in Tourism with Business at the University of Westminster. I am discussing the perception of the security system and safety at Sharm-el-Sheikh airport. So if you have a spare minute, I would like to invite you to fill out this survey https://forms.gle/i3pUCRPLBXV67zEr7
It will literally take a minute.
Thank you very much, Merle

Δημοσίευση νέας απάντησης