Επιστροφή στην Ισημερινή Γουινέα φόρουμ

Quel est le meilleur?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ισημερινή Γουινέα

Avez-vous des amis dans Philippines comme moi?
Que voulez-vous utiliser pour communiquer avec eux,
en utilisant un ordinateur ou un téléphone mobile?
Lequel des deux est le meilleur?

  • Kathryn Gil

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ισημερινή Γουινέα 

    Hi Adalaide!I wanna ask,is this website you have shared reliable?How much does it costs if I am going to use it to send sms?

  • Adalaide Montano

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ισημερινή Γουινέα 

    for me, the best way to have sms is through mobile phone because you just have to reload and both of you have a privacy.but if you have no load and there is an emergency to send sms,then. i suggest to use websites instead. i have relatives in the philippines.we uses social networking sites to communicate..facebook,skype,viber,and this site www.smstoph.com

Δημοσίευση νέας απάντησης