Επιστροφή στην Ισημερινή Γουινέα φόρουμ

Trip to Malabo

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ισημερινή Γουινέα

Dears,

I am coming to Malabo in a couple of weeks for a business trip and I do not know anybody in the country.
I would like to meet some expats to discuss about the life in Malabo to have their opinion about the expat life,
because I might move there! Please send me a message if you think you would be free to meet me for a coffee or a beer!

Thanks in advance

Δημοσίευση νέας απάντησης