Επιστροφή στην Εσθονία φόρουμ

Partner business

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Εσθονία

Hi, I'm Asturo, owner of a coffee roasting plant in Italy, we produce high quality coffee and we are opening sales offices around the world, we look for people who speak Italian series which offer the exclusive distribution of our brand in Estonia, for contact : [...] or visit www.caffeasturo.com

Δημοσίευση νέας απάντησης