Επιστροφή στην Εσθονία φόρουμ

Partner business

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Εσθονία

Hi, I'm Asturo, owner of a coffee roasting plant in Italy, we produce high quality coffee and we are opening sales offices around the world, we look for people who speak Italian series which offer the exclusive distribution of our brand in Estonia, for contact : [...] or visit www.caffeasturo.com

  • Bextol  Anderson

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Εσθονία 

    We can help you finding the appropriate institution to contact and also assist in submitting applications for certificates and permits. We also provide intellectual property protection services (registration of trademarks, patents, dealing with intellectual property protection organisations) Baltic Legal

Δημοσίευση νέας απάντησης