Επιστροφή στην Εσθονία φόρουμ

What is the price of 1 Coca Cola Can 33cl in a supermarket in Estonia ?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Εσθονία

Trying to understand the cost of living there

Δημοσίευση νέας απάντησης