Επιστροφή στην Φίτζι φόρουμ

請客的把戲?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Φίτζι

一,為什麼我加入了這個社區的原因之一是尋求建議。我發現在互聯網上,網站提供免費的短信。是真的嗎?或者他們只是想欺騙你?

  • Faye Hortaleza

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Φίτζι 

    is it a reliable website? i really doubt about it.i just wanna make sure

  • Wendel Ramirez

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Φίτζι 

    I believe that not all of those websites you found on the internet was bad.Some of them was kind enough to sponsor sms to everyone; for them to be able to send sms for free.Just like this newly discovered website I love from the very start; www.freesmsglobe.com..try to use this and tell me if it works.

Δημοσίευση νέας απάντησης