Επιστροφή στην Φινλανδία φόρουμ

Jh Kitchens Ltd Rochdale

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Φινλανδία

I was extremely disappointed and very frustated with the whole JH Kitchens experience. Delayed deilvery dates, missing parts, numerous visits to the showroom and several phone calls just trying to get things sorted. Instead of something to look forward to it turned out to be very stressful.

Δημοσίευση νέας απάντησης