Επιστροφή στην Φινλανδία φόρουμ

Place to sleep for workers

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Φινλανδία

Hello
I'm looking for place to sleep for 16 people, workers from Poland. We need place from 8.08 -8.10.2015 in Varkaus
Is anybody here to help me? It can be flat to rent or rooms

Δημοσίευση νέας απάντησης