Επιστροφή στην Φινλανδία φόρουμ

Visa documents

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Φινλανδία

I want to apply for a 3 months visa for a summer school programme but I really don’t know the document for that
Went on their website and i don’t seem to fall under any category
Pls help if you have any input
Thank you

Δημοσίευση νέας απάντησης