Επιστροφή στην Φινλανδία φόρουμ

Work

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Φινλανδία

I would like to cooperate with all companies
   I have experience and customer profile in Egypt and Middle East countries
Experience many products, ideas and innovations
Services of advisers in economic, financial, tax obligatory rules and instructions
I can travel and work from anywhere in the world
[...]

Δημοσίευση νέας απάντησης