• Πηγαίνετε στο προφίλ του Fanie Britney

    Delices & Gourmandises

    Δημοσιεύτηκε από  Fanie Britney σε φόρουμ Γαλλία 

    What I really enjoyed the most during my trip in France was regional foods especially traditional one. I used to order at Delices & Gourmandises, the best in terms of ready-to-eat meals and once I come back in the UK, I still order gourmet products so that I can prepare French food myself. I also appreciate the atmosphere and the warm welcoming from friends and even from people I do not really know.

Δημοσίευση νέας απάντησης

Άλλες απαντήσεις