• Πηγαίνετε στο προφίλ του Andre Luis

  Does French people speak French?

  Δημοσιεύτηκε από  Andre Luis σε φόρουμ Γαλλία 

  I've read some of comments and I think most of people misunderstnad French guys and girls.....
  They try hard to learn a third language... but is it hard since there is two languages in the country. Frnech is the seond language French peopl speak.
  Most of time they are concentrade on speaking their native first language.... the LANGUAGE OF LOVE....
  of course that take a lot of time dating and making love.... :)
  By the way, we brazilian have the same problem.
  Of course, Brazilian, French and German are te omst beautiful girls worldwide.
  Why to try learn english?????????????????????????????????
  Let's latk and make love pleaaaseee........

Δημοσίευση νέας απάντησης

Άλλες απαντήσεις