• Πηγαίνετε στο προφίλ του Stacy Rendars

  French gastronomy

  Δημοσιεύτηκε από  Stacy Rendars σε φόρουμ Γαλλία 

  I was excited about travelling in France two years ago, it was my first travel and I was not disappointed since everything meet my expectations especially the food. Before the departure, I've been hearing that French gastronomy is divine and it was really the case , this one for example delicesandgourmandises.wordpress.com/2014/06/06/delices-gour
  mandises-cassoulet/ but there are also lots of dishes we, as stranger, need to discover such as the Chili Con Carne. I was a bit surprised because it is an American dish and they make it perfect , perfect taste and texture
  http://delicesandgourmandise.blog.co.uk/2014/07/28/delices-g
  ourmandises-chili-con-carne-18983262/

Δημοσίευση νέας απάντησης

Άλλες απαντήσεις