• Πηγαίνετε στο προφίλ του Parisian Thinker

    Writing Checks

    Δημοσιεύτηκε από  Parisian Thinker σε φόρουμ Γαλλία 

    OK speedy! Too bad you are only interested in speed.
    I didn't know you were so important that a few minutes waiting upsets you.

    Here is what is good about writing checks: In France, you can take someone's check because you know 99 times out of a 100 the check is good. Not so in the USA! The banksters don't want you to write checks, so soon, instead of that, you will be charged even more for using your debt card. I sincerely hope this will make you happy.

Δημοσίευση νέας απάντησης

Άλλες απαντήσεις