• Πηγαίνετε στο προφίλ του tajina bain

    what do you like/hate most about the french

    Δημοσιεύτηκε από  tajina bain σε φόρουμ Γαλλία 

    I totally agree with Julia, it is hard when you have limited French. You should live where I live in rural Dordogne, surround by the French vineyard/farming community its a nightmare sometimes. Some of the older folk can't read and write either so you can't even write it down for them. Its a constant battle, but my french is improving and with the help of charades I manage very well. gona have to learn French the slow way as lessons have become very dear, French think that all UK people that move hear are loaded, especially when you are looking for a builder!!! English is a international language and should be universal. I had to learn english when I came from Israel took 14 years to learn but I got there in the end.

Δημοσίευση νέας απάντησης

Άλλες απαντήσεις