Επιστροφή στην Γερμανία φόρουμ

How much does it cost to send sms in Germany?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Γερμανία

Thanks for your help.

Pls let me know the types of Germany sms packs and the cost.

  • Πηγαίνετε στο προφίλ του Frank (confidential)

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Γερμανία 

    Basically everyone, who uses the phone more than occasionally, books a flat rate - meaning you can call and send as many SMS as you like (within the EU). All providers offer such an "All-Net Flat" at €6-15/month, depending on how much data is included.

Δημοσίευση νέας απάντησης