Επιστροφή στην Μπάντεν-Βούτεμπεργκ φόρουμ

Looking for a flat in Ulm

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Μπάντεν-Βούτεμπεργκ

Hi everybody,

does anyone of you know about flat for rent in Ulm? My boyfriend and I are looking for two bedroom flat preferably without provision.

Thank you for any help ;)

Δημοσίευση νέας απάντησης