Επιστροφή στην Βρέμη φόρουμ

job required !!!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βρέμη

Hello all,

I am an English speaking Engineer living and studying in Bremen, Germany. I am looking for a job with English speaking role as my German skills are not up to the mark .If anyone of you knows about a good opportunity then kindly lemme know.

Δημοσίευση νέας απάντησης