Επιστροφή στην Φρανκφούρτη φόρουμ

Require Teacher to Improve My German Language

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Φρανκφούρτη

Hello

I currently work in Frankfurt and have completed German courses up to, and including, B1 Level. I am looking for 1-2 private lessons per week in order to further improve. Early mornings, before work would suit best. If there are any teachers/tuitors, who charge a reasonable rate, it would be great to hear from you.

Δημοσίευση νέας απάντησης