Επιστροφή στην Καϊζερσλάουτερν φόρουμ

NEW YANKEE IN PFEFFELBACH

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Καϊζερσλάουτερν

Hello, All!
I am staying in Pfeffelbach from 17January for about a month, maximum, and would like to meet cool, fun, interesting people from all nations. I speak fluent Italian and intermediate Spanish.
I love dancing, live music, film, books, theatre, dining/cooking, wine tasting, kids, festivals, and of course, travel!
I am a writer and actress, with a professional background in acting, dance and choreography (trained in New York City, taught MANY dance classes, mainly jazz, worked with Russian jazz dance company in Siberia).
I have worked many years as an English teacher in Milan, Italy, and also in Spain and Korea.
I hope to meet you soon for friendship and fun! Let's go out and DO something! Please, don't let me die of boredom in sleepy little P-ville.

Δημοσίευση νέας απάντησης