Επιστροφή στην Γιβραλτάρ φόρουμ

Looking for shared accommodation

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Γιβραλτάρ

Looking for a Long-term accommodation share in Gibraltar. I am engage in audit profession in a reputed audit firm and will be coming to Gib early May. GBP400-600 is my expectation.

Please contact me with details.

Δημοσίευση νέας απάντησης