Επιστροφή στην Γιβραλτάρ φόρουμ

Place to stay/room to let in GIB

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Γιβραλτάρ

Hey there!
I´m searching for a room to let in Gib, needs to be in GIB not outside, for residency purposes and acasional visits only.
Young, funny guy (24), employed and easy to live with.
Any info or contact would be greatly appreciated!!
Best regards, Holger

Δημοσίευση νέας απάντησης