Επιστροφή στην Ελλάδα φόρουμ

The Art of Design

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ελλάδα

Hello guys. Currently, I am working in Australia as a landscape designer. I am just curious about what you guys think about the most important thing in designing a landscape. Your feedback and opinion would be a great help for me to improve my skills.

Δημοσίευση νέας απάντησης