Επιστροφή στην Νησιά του Αιγαίου φόρουμ

Job need

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Νησιά του Αιγαίου

I search workplace on Rhodes island for the season 2011. I would like to work like barwoman on waitress. I am interesting any kind of possibilities.

Δημοσίευση νέας απάντησης