Επιστροφή στην Ρόδος φόρουμ

Long stay accommodation in Rhodes town-wanted for Aug/Sep 2015

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ρόδος

I am going to Rhodes for 9 weeks next August and was wondering if anyone could recommend some affordable long term accommodation. I want a double room in a studio apartment ideally, and bases centrally in Rhodes town. All recommendations are welcome!

Δημοσίευση νέας απάντησης