Επιστροφή στην Αττική φόρουμ

What would I do for fundraising - to help needy children?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αττική

Hello All,

I work for Make-A-Wish Greece charity who helps children below the 18 or who is facing seemingly insurmountable health challenges. What would I do for fundraising?

Δημοσίευση νέας απάντησης