Επιστροφή στην Αττική φόρουμ

moving to athens!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αττική

Hello! My name is Antun, from Croatia and I would love to move to Athens. Since I have girlfriend there, I'm trying to find any kind of job. Till now it wasn't very succesfull. I've spend hours on searching job through net and it sucks. I guess it is impossible to find it that way. So if anyone knows anything that can help me, please write it. Thank you! :)

Δημοσίευση νέας απάντησης