Επιστροφή στην Αθήνα φόρουμ

Jobs available in Athens

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αθήνα

Are you searching for a job in Athens?

We are looking for new hires who are fluent in English and full fluency in one of the following languages :

German, Dutch, Hebrew, Danish, Norwegian, Finnish, Czech, Slovak, Swedish, Japanese, Slovenian, French, English, Hausa, Hungarian, Polish, Spanish, Italian, Romanian and Greek.

You will work for Teleperformance, customer support for different companies. Airplane ticket and first two weeks hotel will be arranged by TP.

If you are interested or you like to have more info, please let me know!

Δημοσίευση νέας απάντησης