Επιστροφή στην Αθήνα φόρουμ

To chat with

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Αθήνα

I am from Shanghai, China, and have lived in Athens for 2 months. It is really difficult to learn the language. If you have time, you can find me to have a coffee chat. You can also learn the language from each other. I am doing film and television production in China and can communicate with each other.

  • Aliana Mai

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Αθήνα 

    Hello Qinlei,
    Aliana is writing you. I’m from vn and I’m living now in Greece. I’m having my own business of real estate and property management in Greece. Would you like to connect?
    Have a nice day

Δημοσίευση νέας απάντησης