Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη φόρουμ

LOOKING FOR ROOMATE IN THESSALONIKI

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Θεσσαλονίκη

Hello everyone..

From the end of January of 2010 there is a free room in my flat in the center of Thessaloniki.

The price of the room is 180 euros and it is fully furnished. There is also internet connection and all the necessary equipment of a flat.

You are all welcome to come and see it

Δημοσίευση νέας απάντησης