Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη φόρουμ

Living in Saloniki

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Θεσσαλονίκη

Hi everyone i have 2 citizenships Turk and american i want to live in thessaloniki and work there what can i do to live and work . can you help me do you think they give me work and stay permit ? thank you

Δημοσίευση νέας απάντησης