Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη φόρουμ

Spanish/ Dutch Customer Support - Thessaloniki

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Θεσσαλονίκη

We are looking for Spanish and Dutch native speakers based in Thessaloniki (or elsewhere in Greece, but open to move) for a customer service position.
Are you looking for a job and do you meet the language requirements? Would you be interested in more information?
Please feel free to reach out here or to my email [...], I will make sure to contact you as soon as possible :)

Δημοσίευση νέας απάντησης