Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη φόρουμ

St Patrick`s eve in Thessaloniki

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Θεσσαλονίκη

The Irish & friends in Thessaloniki will be celebrating St Patrick`s eve this year at Beer Art Bar, Lykourgou 2 street ...546 25 ( Nr the Port )

So if your Irish or just love real Irish music.. come along & join us.. Sunday 16th March.. from 9pm until ..Late..

Live Irish Band
Folk U 2
the lineup is Luke Garry (fiddle), Andy Wilcox (mandolin, harmonica, whistles, vocals), John Mullen (whistles), Rob Alcock (guitar) and Kathleen Hart (bodhran, vocals).

No Door charge..
Just pay your drinks.. or food..
Some specials on the night..
12 euros per bottle Wine Red/white House.
3 euros per glass wine..
Draft beer from 3 euros

Come early if you want a seat..

Δημοσίευση νέας απάντησης