Επιστροφή στην Γροιλανδία φόρουμ

Hello, I am new here

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Γροιλανδία

I am wondering if it is possible to get Greenland on my flag counter. It just needs a click here:

http://s04.flagcounter.com/more/9HZB

Or you can google me on Flickr - Lorelei Arbusman

Thanks, Lorelei.

Δημοσίευση νέας απάντησης