Επιστροφή στην Ουγγαρία φόρουμ

Hungagarian Ancestory

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ουγγαρία

I know I am Hungarian,and wish to move to Hungary,and marry a Hungarian female. How do I prove I am of Hungarian decent. Whom do I contact. Any Hungarian females interested in marriage feel free to contact me. I receive social security retirement from the USA,which I can receive in Hungary. I receive $1,287.00 net every month,which I think should be sufficient. Thanks Frank Daroczy

Πηγαίνετε στο προφίλ του Διαγραμμένος χρήστης

Δημοσίευση νέας απάντησης