Επιστροφή στην Ουγγαρία φόρουμ

Internship Visa

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ουγγαρία

Hello

I just have got an internship in Budapest and I am now preparing for an internship visa. I am wondering whether the application process is complex and time-consuming? Which kind of document do I need to submit? Is there any special thind that I need to consider?

I would really appreciate your tips and advice. Thank you in advance.

Δημοσίευση νέας απάντησης