• Πηγαίνετε στο προφίλ του Wulf Schwarz

    Learning Hungarian

    Δημοσιεύτηκε από  Wulf Schwarz σε φόρουμ Ουγγαρία 

    Try looking on Google or Amazon for "interlinear hungarian" and you should find something.

    This material is handy because you can expand your Hungarian vocabulary just by reading stories as the meaning of each and every word is immediately available as you say. There's just not too many texts like that unfortunately.

Δημοσίευση νέας απάντησης

Άλλες απαντήσεις